NZOZ DENTIX NFZ LEŹNO
tel. 509 180 005   kontakt@dentix.net.pl
IPL DENTIX PRĘGOWO
tel. 503 143 708   kontakt@dentix.net.pl
STOMATOLOG-RUMIA
tel. 58 671 01 50 wew.44   rumia@dentix.net.pl
STOMATOLOG-KOLBUDY
tel.: 58 326 41 16   kolbudy@dentix.net.pl
STOMATOLOG-KOWALE
tel.: 730 190 950   kolbudy@dentix.net.pl

 

Umów się na wizytę: